Để chơi được Au Mobile, cần có yêu cầu gì?

11:37 24.06.2014

Với máy chạy android: hdh android 2.3, ram 512, chip 1ghz trở lên Với máy chạy iOS: iOS,ram 512 trở lên

 Hỗ trợ