Update, tải game báo mạng chậm?

02:07 24.06.2014

Cách khắc phục: - Kiểm tra kết nối mạng - Chuyển đổi qua lại với wifi và 3G

 Hỗ trợ